Dotacja na kapitał obrotowy

MBUD-WARSZAWA Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0274/20-00

Wartość dofinansowania :
323 795,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
323 795,43 PLN