Usługi

Oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych w następujących kategoriach:  

1. Prace betonowo-ciesielsko-zbrojarskie, zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przy realizacji dużych projektów inżynierskich (mosty, tunele)

 • wszelkiego rodzaju fundamentowania
 • żelbetowe garaże podziemne, piwnice itp.
 • żelbetowe konstrukcje mostowe
 • wszelkiego rodzaju prace zbrojarskie
 • żelbetowe tunele komunikacyjne (wyk. metodą odkrywkową)
 •  

  2. Roboty murarskie : zarówno w budynkach nowo wznoszonych jak i remontowanych bądź modernizowanych z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych technologii.

  3. Roboty wykończeniowe: pełny zakres przy realizacjach „pod klucz”.

  4. Roboty drogowe: zarówno w zakresie budownictwa stricte inżynieryjno-drogowego, tj. wykonawstwo nowych nawierzchni, remonty kompleksowe lub częściowe dróg i nawierzchni z przynależnymi do nich obiektami (przepusty itp.),  jak i tzw. ”małej architektury”

  Copyright by MBUD-WARSZAWA 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.