Usługi

Oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych w następujących kategoriach:

1. Prace betonowo-ciesielsko-zbrojarskie, zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przy realizacji dużych projektów inżynierskich (mosty, tunele).

  • wszelkiego rodzaju fundamentowania
  • żelbetowe garaże podziemne, piwnice itp.
  • żelbetowe konstrukcje mostowe
  • wszelkiego rodzaju prace zbrojarskie
  • żelbetowe tunele komunikacyjne (wyk. metodą odkrywkową)

2. Roboty murarskie : zarówno w budynkach nowo wznoszonych jak i remontowanych bądź modernizowanych z wykorzystaniem wszelkich nowoczesnych technologii.

3. Roboty wykończeniowe: pełny zakres przy realizacjach „pod klucz”.

4. Roboty drogowe: zarówno w zakresie budownictwa stricte inżynieryjno-drogowego, tj. wykonawstwo nowych nawierzchni, remonty kompleksowe lub częściowe dróg i nawierzchni z przynależnymi do nich obiektami (przepusty itp.), jak i tzw. ”małej architektury”